Fundacja Towarzystwo przyjaciół

Society OF FRIENDS foundation

Get Adobe Flash player


Początek realnego działania na rzecz  praw człowieka, wbrew powszechnie lansowanym opiniom, to nie wcale nie okres Rewolucji Francuskiej, która wprawdzie o prawach człowieka wiele mówiła, ale nagminnie je łamała, posuwając się nawet do ludobójstwa ... Początek praktycznego wcielania w życie praw człowieka wiąże się z działalnością Towarzystwa Przyjaciół, znanych bardziej pod nazwą Kwakrów, ruchu społeczno - religijnego, który powstał w połowie XVII wieku na terenie Anglii ...  

Przyjaciele, jako przeważnie niewielka liczebnie, choć zawsze niezwykle aktywna grupa, dlatego, że sami u swego zarania byli niezwykle zaciekle prześladowaną mniejszością (w XVII wieku wymordowano około 1000 Kwakrów w Anglii i koloniach), od samego poczatku swego istnienia, nie koncentrowali się na propagowaniu swoich poglądów, lecz na dawaniu świadectwa ze swojego życia opartego na czterech głównych wartościach: Prostocie, Prawdzie, Równości i Pokoju. To sprawiło, że Kwakrzy byli pionierami: zniesienia niewolnictwa i handlu niewolnikami, działania na rzecz wolności słowa i tolerancji religijnej, działania na rzecz pokoju, wcielali konsekwentnie w życie zasady równości społecznej, byli prekursorami zorganizowanej działalności pomocowej na rzecz osób wykluczonych społecznie, zwłaszcza więźniów ...   


Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o Towarzystwie Przyjaciół, czyli Kwakrach, ich historii, o tym co robią i w co wierzą, a także, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o spotkaniach Przyjaciół w Polsce, zapraszamy na stronę internetową:

Kwakrzy w Polsce


Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o spotkaniach Towarzystwa Przyjaciół w Toruniu, zapraszamy na stronę internetową:

Kwakrzy w Toruniu