Fundacja Towarzystwo przyjaciół

Society OF FRIENDS foundation

Get Adobe Flash player

  

Follow us on Twitter

@WakeUp2BeFree


Kto poznał świat, znalazł trupa, a kto znalazł trupa, świat nie jest go wart. 

(Ewangelia wg Tomasza)

He who has known the world has found a corpse, and he who has found a corpse, the world is not worthy of him. 

(The Gospel of Thomas)

* * *

Nie katuj samego siebie ... Po co wyręczać swoich wrogów ?

Do not torture yourself … Why help your enemies ? 

(Truth Seeker)

* * *

Życie to nieustające żeglowanie od jednego nieszczęścia do drugiego, by być szczęśliwym, należy się nauczyć cieszyć się czasem pomiędzy ...

Life is a continous sail from one misfortune to another, to be happy we need to learn how to enjoy the time between ...

(Truth Seeker) 

* * *

Chcesz poznać swojego najgorszego wroga ? Spojrzyj w lustro ...

Do you want to know your worse enemy ? Look in the mirror ... 

(Truth Seeker) 

* * *