Fundacja Towarzystwo przyjaciół

Society OF FRIENDS foundation

Get Adobe Flash player

"Pomagajcie sobie nawzajem w praktyczny sposób, kiedy pojawia się potrzeba, co jest minimalnym wymogiem miłości." 

"Tender to one another in all convenient outward things, for that is the least love." 

George Fox,  założyciel Towarzystwa Przyjaciół (Kwakrów)

George Fox, founder of Society of Friends (Quakers)

          

Zapraszamy do podróży po Londynie śladami Kwakrów ...

We welcome to London tour following Quakers' footsteps ... 


więcej w galerii zdjęć "Kwakierski Londyn"

more in photo gallery "Quakers' London"

OBUDŹ SIĘ, BY BYĆ WOLNYM ...

WAKE UP 2 BE FREE ...

  

Follow us on Twitter

@WakeUp2BeFree


Chcesz poznać swojego najgorszego wroga ? Spojrzyj w lustro ...

Do You want to know your worse enemy ? Look at the mirror ... 

* * *

 Więcej ... 


O PRAWACH CZŁOWIEKA POWIEDZIELI ...


"Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody." 

Abraham Lincoln, Prezydent USA

 Więcej ... 

PRAWA CZŁOWIEKA. 

CZYM SĄ I DLACZEGO TRZEBA ICH BRONIĆ ?


Prawa człowieka, tak jak my je rozumiemy, to niezbywalne prawa każdej istoty ludzkiej, bez względu na jej wiek, narodowość, płeć, stan zdrowia, poglądy religijne i polityczne, które każdy człowiek nabywa wraz z przyjściem na świat. Problem obrony praw człowieka nie dotyczy, jak się powszechnie sądzi, tylko krajów  tzw. Trzeciego Świata, ale również krajów wysoko rozwiniętych, w tym krajów Unii Europejskiej, a także Polski ...   

 Więcej ...  


PRAWA CZŁOWIEKA I TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ (KWAKRZY)


Początek realnego działania na rzecz  praw człowieka, wbrew powszechnie lansowanym opiniom, to nie wcale nie okres Rewolucji Francuskiej, która wprawdzie o prawach człowieka wiele mówiła, ale nagminnie je łamała, posuwając się nawet do ludobójstwa ... Początek praktycznego wcielania w życie praw człowieka wiąże się z działalnością Towarzystwa Przyjaciół, znanych bardziej pod nazwą Kwakrów, ruchu społeczno - religijnego, który powstał w połowie XVII wieku na terenie Anglii ...    

 Więcej ... 


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NA ŚWIECIE 


Kwakrzy już w kilkanaście lat od swojego powstania, stali się ruchem  międzynarodowym. Jest ich na świecie zaledwie ok. 400 000, ale są obecni i aktywni społecznie w większości krajów świata ... 

  Więcej ...  


7 paździenika obchodzimy nasze święto:

Światowy dzień KWAKra 

world Quaker day

Z tej okazji wszystkim Przyjaciołom oraz przyjaciołom Przyjaciół składamy najserdeczniejsze życzenia !!!

 Więcej ... 


 

 NaszA Działalność:


  • Praktyczna obrona praw człowieka, tzn. nie gadamy       o prawach człowieka, tylko realnie pomagamy pokrzywdzonym.
  • Udzielanie pomocy prawnej      i interwencyjnej osobom skrzywdzonym przez instytucje.
  • Udział w postępowaniach sądowych, gdzie zagrożone są prawa człowieka, jako Przedstawiciel Społeczny.
  • Pomoc dla osób wykluczonych społecznie,        a w szczególności dla osób cierpiących na depresję i ChAD (cotygodniowa grupa wsparcia od 2012 roku).
  • Promowanie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za kraj m.in. poprzez organizowanie i finansowanie Ruchu Kontroli Wyborów w województwie Kujawsko – Pomorskim.
  • Promowanie postaw patriotycznych m.in. organizacja spotkań Klubu Patriotycznego w Toruniu oraz organizowanie ogólnopolskiego konkursu poezji patriotycznej              "101 wierszy na 101 lat Niepodległości".
  •   Więcej ...  


JEŚLI CHCESZ WESPRZEĆ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ ... 

Zapraszamy do wspierania naszej działalności (darowizna do odliczenia w rozliczeniu rocznym)

Więcej ...


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

Wyślij nam e-maila:

fundacjaprzyjaciol@gmail.com

 Więcej ... 


OUR Activity:

More ... 


IF YOU WANT TO SUPPORT OUR WORK ...

More ...


WE INVITE YOU TO CONTACT WITH US 

Send us an e-mail:

polishfriends00@gmail.com

 More ... 


DLACZEGO DZIAŁAMY ?


Nasza Fundacja powstała w celu praktycznej obrony praw człowieka tych osób, którzy ze względu na swoją sytuację zdrowotną, rodzinną i finansową lub głoszone poglady, nie mogą sami dochodzić swoich praw, są skrzywdzeni i wyrzuceni poza nawias społeczeństwa. Na codzień pomagamy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i nie mają środków finansowych, aby zapewnić sobie profesjonalną odpłatną pomoc. Piszemy korespondencję sądową, uczestniczymy jako przedstawiciele społeczni w rozprawach sądowych oraz czynnościach egzekucyjnych, interweniujemy w różnych instytucjach i podejmujemy się mediacji w konfliktach.   

  Więcej ...  


PROJEKTY FUNDACJI: Więcej ... 


Poradnictwo Obywatelskie 

Pomagamy w pisaniu korespondencji sądowej i urzędowej w sprawach, gdzie zagrożone są prawa człowieka. 


przedstawiciel społeczny

Bierzemy udział w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, gdzie zagrożone są prawa człowieka, jako Przedstawiciel Społeczny. 


Grupa wsparcia

Organizujemy cotygodniowe spotkania dla osob wykluczonych społecznie,           a w szczególności dla osób cierpiących na depresję i ChAD.  


ruch kontroli wyborów

Wspieramy organizacyjnie i finansowo Ruch Kontroli Wyborów w Województwie Kujawsko - Pomorskim.


Klub patriotyczny w Toruniu

Wspieramy regularne spotkania Patriotów w Toruniu, połączone z debatami na temat historii i współczesności Polski. 


101 Wierszy na 101 lat niepodległości

Zapraszamy serdecznie do przesylania nam wierszy o Polsce. Najlepsze wiersze będziemy publikować na razie na stronie internetowej, a jak nam się uda zdobyć fundusze na ten cel, wydamy tomik i e-book-a.

Uczcijmy poezją naszą Niepodległość !!!