Fundacja Towarzystwo przyjaciół

Society OF FRIENDS foundation

Get Adobe Flash player


Prawa człowieka, tak jak my je rozumiemy, to niezbywalne prawa każdej istoty ludzkiej, bez względu na jej wiek, narodowość, płeć, stan zdrowia, poglądy religijne i polityczne, które każdy człowiek nabywa wraz z przyjściem na świat. Problem obrony praw człowieka nie dotyczy, jak się powszechnie sądzi, tylko krajów  tzw. Trzeciego Świata, ale również krajów wysoko rozwiniętych, w tym krajów Unii Europejskiej, a także Polski ...    

 

Cylinder Cyrusa (The British Museum, fotografia autora)

Gliniany cylinder, na którym król perski Cyrus II Wielki (ok. 590 - 529 p.n.e.) kazał wyryć napisy będące jego deklaracją polityczną po zdobyciu Babilonu, uznawany niesłusznie za pierwszy kodeks praw człowieka, a będący w rzeczywistości swoistym "expose" władcy

vide: tekst cylindra w języku ang. na stronie The British Museum


 
Dalszy ciąg nastąpi ...