Fundacja Towarzystwo przyjaciół

Society OF FRIENDS foundation

Get Adobe Flash player


Poradnictwo obywatelskie 

Pomagamy w pisaniu korespondencji sądowej i urzędowej w sprawach, gdzie zagrożone są prawa człowieka. 


pRZEDSTAWICIEL sPOŁECZNY

Bierzemy udział w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, gdzie zagrożone są prawa człowieka, jako Przedstawiciel Społeczny. 


gRUPA WSPARCIA

Organizujemy cotygodniowe spotkania dla osob wykluczonych społecznie, a w szczególności dla osób cierpiących na depresję i ChAD.


RUCH kONTROLI WYBORÓW

Wspieramy organizacyjnie i finansowo Ruch Kontroli Wyborów w Województwie Kujawsko - Pomorskim. Zapraszamy serdecznie na stronę internetową Ruchu Kontroli Wyborów / Ruchu Kontroli Władzy, Oddział Kujawy: rkwkujawy.pl, którą współtworzymy. 

 Więcej ...  


Klub patriotyczny w Toruniu

Wspieramy regularne spotkania Patriotów w Toruniu, połączone z debatami na temat historii i współczesności Polski. 

 Więcej ... 


101 WIERSZY NA 101 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

Zapraszamy serdecznie do przesylania nam wierszy o Polsce. Najlepsze wiersze będziemy publikować na razie na stronie internetowej, a jak nam się uda zdobyć fundusze na ten cel, wydamy tomik i e-book-a.

Uczcijmy poezją naszą Niepodległość !!!

 Więcej ...